Menu Close

Месец: м.г

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ – за студентите распределени на Клиника за неврологија

Датум Индекс.бр. Име и презиме Одговорен наставник Фармацевтски факултет Надворешен соработник Универзитетска клиника за неврологија 23.02 4189 Ивана Стојановска Проф. Д-р. Зоран Стерјев Проф. Д-р…