Студенти
1. Магистер по фармација - нова 433 
2. Лабораториски биоинженер 165 
3. Магистер по фармација - стара 6 
4. Магистер по фармација - 2015 239 
  Вкупно 843 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 787
  Не евалуирале 56
  Вкупно студенти 843
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.02.2017 до 12.02.2017
17 чекаат за одобр. 61 ненапр.упис 765 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
25-05-2017 - Студенти

Известување за практичен испит по ФТ
23-05-2017 - Студенти

Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
23-05-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017
23-05-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017
23-05-2017 - Студенти

За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
23-05-2017 - Студенти

Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
22-05-2017 - Студенти

Известување за термин за практичен испит по Биофармација
22-05-2017 - Студенти

Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс
22-05-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017
22-05-2017 - Студенти

Соопштение за проекти по ФТ
22-05-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017
20-05-2017 - Студенти

Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
19-05-2017 - Студенти

Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
19-05-2017 - Студенти

Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017
19-05-2017 - Студенти

Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017
19-05-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017
19-05-2017 - Студенти

За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
18-05-2017 - Студенти

Втор термин за колоквирање ФТ
18-05-2017 - Студенти

Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија
18-05-2017 - Студенти

Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017

   
За идните студенти (Повеќе...)
29-12-2016

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права