Студенти
1. Магистер по фармација - нова 371 
2. Лабораториски биоинженер 206 
3. Магистер по фармација - стара 4 
4. Магистер по фармација - 2015 349 
  Вкупно 930 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 858
  Не евалуирале 71
  Вкупно студенти 930
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.09.2017 до 20.09.2017
27 чекаат за одобр. 65 ненапр.упис 838 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
11-12-2017 - Студенти

Оценки за предметот Користење на литература и бази на податоци
11-12-2017 - Студенти

ТЕРМИН за КОЛОКВИРАЊЕ ВЕЖБИ по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 17-18) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
11-12-2017 - Студенти

Известување за Медицинска хемија
07-12-2017 - Студенти

Проекти по Биофармација
05-12-2017 - Студенти

Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори по предметот Фармакогнозија
04-12-2017 - Студенти

Резултати од колоквирање на вежби по предметот Медицинска хемија
03-12-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- РЕЗУЛТААТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ, 27.11.2017
03-12-2017 - Студенти

PBL бр.3 по Биофармација
02-12-2017 - Студенти

ПОТПИСИ по Биофизика
01-12-2017 - Студенти

ФТ-НК вежби
30-11-2017 - Студенти

ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
30-11-2017 - Студенти

ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација)
25-11-2017 - Студенти

PBL по ФТ-НК
24-11-2017 - Студенти

Известување за термин за колоквирање на вежба по предметот Лаб.техники и инструментални методи 1
24-11-2017 - Студенти

Резултати од прв колоквиум Основи на фармацевтска технологија
23-11-2017 - Студенти

Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
23-11-2017 - Студенти

Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
21-11-2017 - Студенти

Резултати и информации за студентите кои слушаат ФТ-НК
20-11-2017 - Студенти

Известување за вежби ОФТ
17-11-2017 - Студенти

PBL бр.2 по Биофармација и известување за проекти

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права