Студенти
1. Магистер по фармација - нова 544 
2. Лабораториски биоинженер 109 
3. Магистер по фармација - стара 53 
  Вкупно 706 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 591
  Не евалуирале 115
  Вкупно студенти 706
Резултати од
Евалуација 2013/2014 - зимски
Извештај за Самоевалуација - зимски, 2012-2013
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 31-12-2014
Billing System
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
21-07-2014 - Студенти

Соопштение за полагање Лабораториско сметање во есенскиот испитен рок (студ. програма Лабораториски биоинжинер 2013-2014)
11-07-2014 - Студенти

Полагање на практичен испит по Аналитичка хемија во август/септември 2014
25-06-2014 - Студенти

резултати од теренска настава и завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника
23-06-2014 - Студенти

Известување за потписи и оцени за предметите од катедрата за Фармакогнозија
20-06-2014 - Студенти

соопштение за завршна вежба по фармацевтска ботаника
18-06-2014 - Студенти

Соопштение за оцени од испитот по Општа и неорганска хемија одржан на 28.05 и 09.06.2014
17-06-2014 - Студенти

Оценки по предметите:Аналитика на лекови и Легислатива и лабораториски менаџмент

Поправна завршна вежба по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (13.06.2014)
16-06-2014 - Студенти

Резултати од испит по ФТ 30.5.2014
13-06-2014 - Студенти

Список на положени студенти на испитот по предметот Фармацевтска хемија 3 одржан на 09.06.2014
13-06-2014 - Студенти

Резултатите од испитот по предмот Издавање на лекови и комуникација
12-06-2014 - Студенти

Известување за практичен дел од испитот по Медицинска хемија (13/06/2014)
12-06-2014 - Студенти

Распоред за полагање на втор дел од испит Фармацевтска хемија 2
11-06-2014 - Студенти

Соопштение за втор дел од испит Фармацевтска хемија 2
11-06-2014 - Студенти

Известување за Микробиологија -Лабораториски биоинженер
11-06-2014 - Насловна

Европска AMGEN стипендија за Филип Илиевски
09-06-2014 - Студенти

соопштение за теренска настава
05-06-2014 - Студенти

Резултати од испитот по предметот Фитохемија
05-06-2014 - Студенти

Резултати од одржаните испити по предметите Испитување и анализа на природни состојки, Испитување на етерични масла и ароматични суровини, Фармакогнозија (стара програма) и екстракција и изолација на природни производи
05-06-2014 - Студенти

Студенти кој го положија практичниот дел од испитот по Фармацевтска хемија 3 (05.06.2014)

   
За идните студенти (Повеќе...)
30-05-2014

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА
26-05-2014

Конкурс на УКИМ за запишување на студенти во прва година во учебната 2014/2015 година
06-05-2014

О Г Л А С - За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје
07-04-2014

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ
12-09-2013

Информации за запишување на примените кандидати во втор рок на студиската програма Лабораториски биоинженер
10-09-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК 2013/14
02-09-2013

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС на УКИМ за упис на студенти во прва година 2013-14 во (ВТОР УПИСЕН РОК)
02-09-2013

КОНКУРС на УКИМ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 20013-14 година
26-08-2013

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ
26-08-2013

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
26-08-2013

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2012-13 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
23-08-2013

Прелиминарни ранг листи на кандидати примени на студиските програми на Фармацевтски факултет - МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
22-08-2013

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ ПО РАНГ ЛИСТАТА СПОРЕД БОДОВИ ОД УСПЕХ
21-08-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА
21-08-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ
14-08-2013

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ – ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ
23-05-2013

Информации за запишување на студенти во ПРВА година во учебната 2013/14 година

Докторски студии (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права