Студенти
1. Магистер по фармација - нова 533 
2. Лабораториски биоинженер 108 
3. Магистер по фармација - стара 51 
  Вкупно 692 
Најава студент
Резултати
Распоред
Евалуацијата е отворена
03.06.2014 - 12.09.2014
  Евалуирале 605
  Не евалуирале 86
  Вкупно студенти 692
Резултати од
Евалуација 2013/2014 - зимски
Извештај за Самоевалуација - зимски, 2012-2013
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 31-12-2014
Billing System
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 01.09.2014 до 12.09.2014
41 чекаат за одобр. 651 ненапр.упис 0 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е отворена од 03.06.2014 до 12.09.2014
Најави се и евалуирај
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК
01-09-2014 - Студенти

ВОТР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
27-08-2014 - Студенти

Резултати од испитот по предметот Биофизика
27-08-2014 - Студенти

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2014-15
27-08-2014 - Студенти

Резултати од Испитите: Фитохемија, Основи на Фитотерапија и Испитување и анализа на Природни производи одржани на 25 август 2014
27-08-2014 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Т. Станкова
26-08-2014 - Студенти

Резултати од завршна вежба по предметот Општа и клеточна биологија Резултати од завршна вежба по предметот Општа биологија
25-08-2014 - Студенти

Електронско пријавување и запишување за испитот по Патофизиологија- Мр-нова и ЛабБио
25-08-2014 - Насловна

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УКИМ, ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 година

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, И 3 ( 25.08.2014)
23-08-2014 - Студенти

Соопштение за завршна вежба по предметот Аналитика на лекови во есенскиот испитен рок
23-08-2014 - Студенти

Известување за термин за испит по предметот Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс
22-08-2014 - Студенти

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2, ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3 И МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
22-08-2014 - Студенти

СООПШТЕНИЕ БИОФАРМАЦИЈА
21-08-2014 - Студенти

Известување за потписи и оцени за предметите од катедрата за Фармакогнозија

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА во УЧЕБНАТА 2014-15 на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
19-08-2014 - Студенти

резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника

   
За идните студенти (Повеќе...)
01-09-2014

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК
21-08-2014

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
21-08-2014

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА во УЧЕБНАТА 2014-15 на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ
19-08-2014

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА
19-08-2014

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
30-05-2014

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА
26-05-2014

Конкурс на УКИМ за запишување на студенти во прва година во учебната 2014/2015 година
06-05-2014

О Г Л А С - За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје
07-04-2014

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ
12-09-2013

Информации за запишување на примените кандидати во втор рок на студиската програма Лабораториски биоинженер
10-09-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК 2013/14
02-09-2013

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС на УКИМ за упис на студенти во прва година 2013-14 во (ВТОР УПИСЕН РОК)
02-09-2013

КОНКУРС на УКИМ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 20013-14 година
26-08-2013

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ
26-08-2013

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
26-08-2013

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2012-13 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
23-08-2013

Прелиминарни ранг листи на кандидати примени на студиските програми на Фармацевтски факултет - МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
22-08-2013

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ ПО РАНГ ЛИСТАТА СПОРЕД БОДОВИ ОД УСПЕХ
21-08-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА
21-08-2013

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ
14-08-2013

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ – ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ
23-05-2013

Информации за запишување на студенти во ПРВА година во учебната 2013/14 година

Докторски студии (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права