Студенти
1. Магистер по фармација - нова 435 
2. Лабораториски биоинженер 165 
3. Магистер по фармација - стара 6 
4. Магистер по фармација - 2015 239 
  Вкупно 845 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 789
  Не евалуирале 56
  Вкупно студенти 845
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.02.2017 до 12.02.2017
21 чекаат за одобр. 60 ненапр.упис 764 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
26-04-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Д-р Катерина Кубелка-Сабит
26-04-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љулзиме Балажи
24-04-2017 - Студенти

Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
21-04-2017 - Студенти

Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија
21-04-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љубица Аџи Андов
13-04-2017 - Студенти

Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија
07-04-2017 - Студенти

Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
06-04-2017 - Студенти

Дополнителен термин за предавање Козметологија
06-04-2017 - Студенти

Теми за семинари по предметот Козметологија
06-04-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Владо Петрушевски
31-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Игор Глигоров
03-04-2017 - Студенти

Известување за настава по Токсикологија
31-03-2017 - Студенти

Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Андреа Митевска
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Гордана Гештаковска
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Викторија Вељаноска
29-03-2017 - Студенти

Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
28-03-2017 - Студенти

СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
28-03-2017 - Студенти

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
28-03-2017 - Студенти

Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло

   
За идните студенти (Повеќе...)
29-12-2016

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права