Студенти
1. Магистер по фармација - нова 550 
2. Лабораториски биоинженер 113 
3. Магистер по фармација - стара 53 
  Вкупно 716 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 669
  Не евалуирале 47
  Вкупно студенти 716
Резултати од
Евалуација 2013/2014 - зимски
Извештај за Самоевалуација - зимски, 2012-2013
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 31-12-2014
Billing System
Најава студент
Информации за уписи на нови студенти
за учебна 2013/14
ПРОФИЛИ НА НОВИ СТУДЕНТИ
превземи податоци за најава
Последни огласи од сите категории (Архива...)
17-04-2014 - Студенти

Соопштение за предколоквиумски консултации по предметот Фармацевтска хемија 1
17-04-2014 - Студенти

Известување за презентации на клиничко-токсиколошки случаи (втор дел)

Распоред за испити за летен и есенски испитен рок 2014
11-04-2014 - Студенти

Известување за презентации на клиничко-токсиколошки случаи
09-04-2014 - Студенти

Завршна вежба Лабораториски техники и инструментални методи 2
08-04-2014 - Студенти

Вежба бр.5 "Ефект на Дезинфициенси и Антисептици врз раст на микроорганизми" Фармацевтска хемија 2
07-04-2014 - Студенти

Oтворен ден на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ
04-04-2014 - Студенти

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ КЛУЧНА АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
04-04-2014 - Студенти

СТУДЕНТ - ЕРАЗМУС КООРДИНАТОР
03-04-2014 - Студенти

Известување за вежби по ФТ
02-04-2014 - Студенти

Дополнителна литература за проекти по ФТ
02-04-2014 - Студенти

Пропис за фитохемија вежба бр. 7 и бр. 8
02-04-2014 - Студенти

Патофизиологија - измени во распоредот на наставата
31-03-2014 - Студенти

Известување за предметот фармацевтска хемија 1- вежби
31-03-2014 - Студенти

Резултати од прв колоквиум по предмет Фармацевтска Хемија 1
28-03-2014 - Студенти

Резултати од 1 колоквиум по Аналитичка хемија
27-03-2014 - Студенти

Известување за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија
27-03-2014 - Студенти

Информација за колоквиумот по патофизиологија за лабораторикси биоинжењери
25-03-2014 - Студенти

Групи и теми за изработка на проекти по ФТ

   
За идните студенти (Повеќе...)
07-04-2014

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ
12-09-2013
doc
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/781039631.doc in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

Информации за запишување на примените кандидати во втор рок на студиската програма Лабораториски биоинженер
10-09-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/440969204.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК 2013/14
02-09-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/20600342.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС на УКИМ за упис на студенти во прва година 2013-14 во (ВТОР УПИСЕН РОК)
02-09-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/671120595.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

КОНКУРС на УКИМ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 20013-14 година
26-08-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/171506562.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ
26-08-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/281926087.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
26-08-2013

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2012-13 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
23-08-2013

Прелиминарни ранг листи на кандидати примени на студиските програми на Фармацевтски факултет - МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
22-08-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/563127166.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ ПО РАНГ ЛИСТАТА СПОРЕД БОДОВИ ОД УСПЕХ
21-08-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/908207318.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА
21-08-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/219039344.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 310
0 Kb

РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ
14-08-2013

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ – ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ
23-05-2013

Информации за запишување на студенти во ПРВА година во учебната 2013/14 година

Докторски студии (Повеќе...)
08-11-2013
pdf
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/375383176.pdf in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 344
0 Kb

Оглас за сместување на докторанти
15-02-2013
doc
Warning: filesize() [
function.filesize]: stat failed for dokumenti_o/508610438.doc in /home/ffukim2x/public_html/index.php on line 344
0 Kb

Финална листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за 3 циклус на ФФ-УКИМ
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевсти факултет
Водњанска 17, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2014 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права