Студенти
1. Магистер по фармација - нова 433 
2. Лабораториски биоинженер 166 
3. Магистер по фармација - стара 6 
4. Магистер по фармација - 2015 238 
  Вкупно 843 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 788
  Не евалуирале 55
  Вкупно студенти 843
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.02.2017 до 12.02.2017
15 чекаат за одобр. 58 ненапр.упис 770 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
22-06-2017 - Студенти

Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017
21-06-2017 - Студенти

Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017
21-06-2017 - Студенти

Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017
21-06-2017 - Студенти

Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника
20-06-2017 - Студенти

Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija!
19-06-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2
19-06-2017 - Студенти

Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
19-06-2017 - Студенти

Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
19-06-2017 - Студенти

Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
19-06-2017 - Студенти

Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
19-06-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017
16-06-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017
16-06-2017 - Студенти

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
16-06-2017 - Студенти

ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
16-06-2017 - Насловна

Соопштение за префрлување на студенти во зимски семестар 2017/18 год
15-06-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
15-06-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
15-06-2017 - Студенти

Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017
15-06-2017 - Студенти

Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма
15-06-2017 - Студенти

Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма

   
За идните студенти (Повеќе...)
29-12-2016

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права