Студенти
1. Магистер по фармација - нова 436 
2. Лабораториски биоинженер 166 
3. Магистер по фармација - стара 6 
4. Магистер по фармација - 2015 239 
  Вкупно 847 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 790
  Не евалуирале 57
  Вкупно студенти 847
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.02.2017 до 12.02.2017
24 чекаат за одобр. 61 ненапр.упис 762 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Андреа Митевска
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Гордана Гештаковска
29-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Викторија Вељаноска
29-03-2017 - Студенти

Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
28-03-2017 - Студенти

СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
28-03-2017 - Студенти

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
28-03-2017 - Студенти

Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
27-03-2017 - Студенти

Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна
27-03-2017 - Студенти

Известување за почеток на настава Хигиена
27-03-2017 - Студенти

Известување за настава Токсикологија
27-03-2017 - Студенти

Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
27-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Теута Балидемај
27-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Нора Цанхаси
27-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Влатко Коколански
27-03-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Симона Димчевска
23-03-2017 - Студенти

Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери
23-03-2017 - Студенти

Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1
21-03-2017 - Студенти

Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
21-03-2017 - Студенти

Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
27-03-2017 - Студенти

Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)

   
За идните студенти (Повеќе...)
29-12-2016

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права