Студенти
1. Магистер по фармација - нова 438 
2. Лабораториски биоинженер 166 
3. Магистер по фармација - стара 7 
4. Магистер по фармација - 2015 239 
  Вкупно 850 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 791
  Не евалуирале 59
  Вкупно студенти 850
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.02.2017 до 12.02.2017
42 чекаат за одобр. 64 ненапр.упис 744 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
28-02-2017 - Студенти

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
28-02-2017 - Студенти

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
27-02-2017 - Студенти

Нов распоред по групи за практична настава по ФТ
27-02-2017 - Студенти

ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
23-02-2017 - Студенти

Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија
23-02-2017 - Студенти

Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
22-02-2017 - Студенти

Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
21-02-2017 - Студенти

Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика
21-02-2017 - Студенти

ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
21-02-2017 - Студенти

Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника

Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер летен семестар 2016-2017 година

Групи за вежби - Магистер по фармација летен семестар 2016-2017 година
21-02-2017 - Студенти

Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
16-02-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Елена Спасеска Шапе
13-02-2017 - Студенти

ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
13-02-2017 - Студенти

Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017
13-02-2017 - Студенти

Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери
13-02-2017 - Студенти

Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
13-02-2017 - Студенти

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
13-02-2017 - Студенти

Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери

   
За идните студенти (Повеќе...)
29-12-2016

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права