Студенти
1. Магистер по фармација - нова 370 
2. Лабораториски биоинженер 206 
3. Магистер по фармација - стара 4 
4. Магистер по фармација - 2015 346 
  Вкупно 926 
Најава студент
Резултати
Распоред
Евалуацијата е отворена
18.12.2017 - 12.02.2018
  Евалуирале 492
  Не евалуирале 434
  Вкупно студенти 926
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 08-02-2018
Billing System
ОТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 22.01.2018 до 08.02.2018
26 чекаат за одобр. 64 ненапр.упис 836 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е отворена од 18.12.2017 до 12.02.2018
Најави се и евалуирај
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија (16012018)
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија (16012018)
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (16012018)
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15012018)
18-01-2018 - Студенти

Термин за испит по предметот Анализи во животна средина и мониторинг
18-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија
16-01-2018 - Студенти

Термин за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија
16-01-2018 - Студенти

Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Физичка хемија за фармацевти (студ.програма магистер по фармација) и основи на физичка хемија (студ.програма Лаб.биоинжињер)
15-01-2018 - Студенти

Термин за полагање на практичен испит по Биофармација
15-01-2018 - Студенти

Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија оддржан на 12.01.2018
13-01-2018 - Студенти

Резултати од прв дел практичен испит (задачи) по предметот Фармацевтска технологија
12-01-2018 - Студенти

Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
12-01-2018 - Студенти

Соопштение за систематски преглед за студенти од прва година
11-01-2018 - Студенти

Известување за предметот Медицинска хемија
10-01-2018 - Студенти

Увид на втор колоквиум ФТ-НК
09-01-2018 - Студенти

Термини за полагање на практични испити по предметите Општа биологија за Лаб. Биоинженери и ОФБ и ОКБ за М-р по Фарамција (16 јануари 2018)
09-01-2018 - Студенти

Термини за полагање на практичен испит по предметите Основи на фармацевтска биологија и општа и клеточна биологија (15 јануари 2018)
09-01-2018 - Студенти

Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15 јануари 2018)
09-01-2018 - Студенти

Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија на 16 јануари 2018

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права