Студенти
1. Магистер по фармација - нова 444 
2. Лабораториски биоинженер 171 
3. Магистер по фармација - стара 6 
4. Магистер по фармација - 2015 244 
  Вкупно 865 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 639
  Не евалуирале 226
  Вкупно студенти 865
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 02-11-2016
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.09.2016 до 21.09.2016
54 чекаат за одобр. 53 ненапр.упис 758 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
21-10-2016 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Аида Лошај Шала

Распоред за настава за 9ти семестар 2016 година - Магистер по фармација
19-10-2016 - Студенти

Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
19-10-2016 - Студенти

Spisoci za kolokvium mikromiologija
19-10-2016 - Студенти

Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
18-10-2016 - Студенти

Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
17-10-2016 - Студенти

ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016
17-10-2016 - Студенти

Известување за студентите кои слушаат Биофармација
14-10-2016 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
14-10-2016 - Студенти

Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман
13-10-2016 - Студенти

Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
13-10-2016 - Студенти

Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
13-10-2016 - Студенти

Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија
12-10-2016 - Студенти

Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
11-10-2016 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
10-10-2016 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Пренвера Брезница-Селмани
10-10-2016 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Александар Ефтимов
05-10-2016 - Студенти

Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
05-10-2016 - Студенти

esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs)
04-10-2016 - Студенти

ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи

   
За идните студенти (Повеќе...)
19-09-2016

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година
13-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
09-09-2016

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК
09-09-2016

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК
06-09-2016

Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2016-2017 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Втор уписен рок

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2016 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права