Menu Close

Категорија: Blogs

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа наКонкурсот за запишување на студенти на прв циклус студииво учебната 2023-2024 година застудиската програма Лабораториско биоинженерство

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната…

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа наКонкурсот за запишување на студенти на прв циклус студииво учебната 2023-2024 година застудиската програма Диететика и диетотерапија

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната…

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа наКонкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2023-2024 година застудиската програма Магистер по фармација

Прелиминарна листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус…