Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

EUROWEB

EUROWEB – координатор Универзитетот Маралдален, Шведска