Menu Close

Во рамките на програмата „Еразмус”, Универзитетот распишува конкурс за доделување финансиски средства на студенти за реализирање на студиски престој на високообразовна институција во Европа. На конкурсот можат да се пријават студенти со македонско државјанство кои во моментот на реализирање на мобилноста се запишани најмалку на втора година студии. Времетраењето на мобилноста за студентите е еден или два семестри. Деталните информации и потребните документи за мобилност на студентите можат да се најдат на веб страницата на Универзитетот (www.ukim.edu.mk) и преку Еразмус координаторот на Факултетот.

Еразмус документи за студентска мобилност 2013/2014