Menu Close

Категорија: Студенти

Последни вести од категорија студенти

Соопштение за доставување на индекси за потпис и оцена од Катедра по Фармацевтска технологија

Се известуваат студентите да достават индекси за потписи и оцени по сите предмети од Катедрата по Фармацевтска технологија најдоцна до вторник (26 март) во соодветно…