Menu Close

МЕCW Basileus  проект конзорциумот го сочинуваат 8 универзитети во ЕУ и 12 универзитети од земјите на Западен Балкан. Базилеус обезбедува финансирање на академска мобилност од универзитетите на земјите на Западен Балкан во универзитетите на партнер земјите на ЕУ. Може да аплицираат:

  • Студенти на дипломски студии: мобилност во времетраење од 1 академски семестар или 1 година
  • Студенти на последипломски студии (мастер студенти): мобилност во времетраење од 1 академски семестар или 1 година
  • Докторанти: мобилност во времетраење од 6 месеци
  • Постдокторанти: мобилност во времетраење од 10 месеци
  • Академски кадар: (настава, обука, истражување): мобилност во времетраење од 1 месеци
  • Деталните информации можат да се најдат на веб страницата:
  • http://www.basileus.ugent.be