Menu Close

РЕЗУЛТАТИ „Основи на имунологијата“ 30.06.2022

Рб Индекс Име и презиме Бодови
1 4294 Кржовска Дарија 41
2 4445 Велковска Адријана 38
3 4367 Лаброски Андреј 37
4 4305 Симонова Татјана 35
5 4302 Кржовска Ангела 31
6 4420 Стојанов Лина 31
7 4407 Наумоска Ивана 30
8 4454 Цветковиќ Теодора 29
9 4447 Хаџибулиќ Анес 28
10 4073 Фејзоска Аида 27
11 3885 Петковска Стефани 25
12 4451 Зарева Стефанија 25
13 4359 Коцевска Наташа 12
14 4376 Корбалиевска Николина 12
15 4414 Бакаловска Нада 11
16 4362 Дучкова Нада 8
17 4410 Зографска Ангела 8
18 4344 Ризова Благица 6
19 4356 Анева Емилија 5
20 4358 Талески Андреј 2
21 4127 Факиќ Аделиса 1
22 4432 Анѓелкоска Тамара 1
23 4309 Јанакиевска Памела 0
24 4371 Лубаровска Бојана 0
25 3818 Ибраими Хадиса -1
26 4466 Славковска Тамара -1
27 4188 Субашевски Јован -5
28 4224 Снопче Пнар -5
29 4361 Неделковска Викторија -6
30 4323 Петреска Ангела -8

Не се јавија на испит

1 3862 Ценова Анастазија
2 3942 Абдула Ебру
3 4124 Трпковска Теодора
4 4127 Факиќ Аделиса
5 4249 Обочка Ана
6 4268 Сали Фатима
7 4319 Велковски Давид
8 4325 Јанакиевска Тамара
9 4393 Митревска Стефанија
10 4395 Арсова Марија
11 4412 Александровски Филип

Од Катедра