Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за потписи – Институт за Фармацевтска технологија

Се известуваат студентите од сите студиски програми да ги остават индексите за потпис по предметите од Институтот за Фармацевтска технологија во соодветно означените кутии пред влезот на лабораторија бр.9 во периодот од 31.01.2022-03.02.2022.

Од Институтот