Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Годишна конференција – трет циклус доктроски студии на Фармацевтски факултет УКИМ

ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Фармацевтски факултет

Студиска програма: трет циклус докторски студии од подрачјето медицински науки и здравство, поле фармација

Научно подрачје на студиската програма: фармација

Семестар на одржување на годишната конференција (зимски): на 09.12.2021 од 10 -14 часот преку MS Teams platformata

Учебна година: 2021/2022

Ред.бр.Име и презиме на студентотСеместарМенторРаководител/кораководителЧлен на УССДС*
1Јелена МициќIIПроф. д-р Александра ГроздановаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
2Елизабета Атанаскова IIПроф. д-р Никола ГешковскиПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
3Нора ЕлшаниIIПроф. д-р Љубица Шутуркова/проф. д-р Александра Капедановска НесторовскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
4Евгенија МихајлоскаIIПроф. д-р Љубица Шутуркова/проф. д-р Катерина БрезовскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
5Александар ДимковскиIIПроф. д-р Ана Поцева Пановска/проф. д-р Љубица ШутурковаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
6Ангела АрсовскаIIПроф. д-р Анета ДимитровскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
7Ирена Славеска СпиревскаIIПроф. д-р Анета ДимитровскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
8Вероника Стоилковска ЃоргиевскаIVПроф. д-р Ѓоше Стефков/проф. д-р Ивана Цветковиќ КаранфиловаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
9Доника ХоџаIVПроф. д-р Ѓоше СтефковПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
10Зоран ЖивиќIVПроф. д-р Руменка Петковска/проф. д-р Тања Петреска ИвановскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
11Тијана Серафимовска IVПроф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска/проф. д-р Ѓоше СтефковПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
12Марија ДимишковскаIVПроф. д-р Дијана Плашеска КаранфилскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
13Душко ШалабалијаVIПроф. д-р Марија Главаш ДодовПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
14Блерта ПајазитиVIПроф. д-р Руменка ПетковскаПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 
15Марија БујароскаVIПроф. д-р Лидија Петрушевска ТозиПроф. д-р Светлана КулевановаПроф. д-р Соња Топузовска 

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје