Menu Close

Месец: м.г

Известување за ОДЛУКА за прогласување на резултати од тајното гласање за Факултетско студентско собрание на Фармацевтски факултет – 2021-2022 година

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ Скопје ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ Врз основа на члeн 40 и 41 од Статутот на Фармацевтски факултет Скопје во состав на Универзитетот…

Годишна конференција – трет циклус доктроски студии на Фармацевтски факултет УКИМ

ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА Фармацевтски факултет Студиска програма: трет циклус докторски студии од подрачјето медицински науки и здравство, поле фармација Научно подрачје на студиската…