Menu Close

Резултати од теоретскиот дел од испитот по Клиничка фармација и терапевтици

Студенти кои го положија теоретскиот дел од испитот

 1. 3798
 2. 3998
 3. 3927
 4. 4002
 5. 3997
 6. 3651
 7. 3733
 8. 3668
 9. 3768
 10. 3943
 11. 3935
 12. 3868
 13. 4008
 14. 3418

Студенти кои не го положија испитот

 1. 3896
 2. 3984
 3. 3801
 4. 3960

Студентите кои го положија теоретскиот дел од испитот до крајот на денот ќе добијат маил со задача-клинички случај, за вториот дел од испитот.

Од Катедра