Menu Close

Месец: м.г

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2020/2021 година – Втор уписен рок

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2020/2021 година – Втор уписен рок

Резултати од испит по предметот Испитување и анализа на природни производи

Резултати Испитување и анализа на природни производи Прв циклус лабораториско биоинженерство Индекс                                                            Oценка 121                                                                         6 222                                                                         8 151                                                                         5 294                                                                         5 152                                                                         5 108                                                                        …