Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за термин за консултации по предметите Основи на имунологијата и Базична имунологија

Консултации за испит по предметите Основи на имунологијата и Базична имунологија ќе се одржат на Microsoft Teams платформата, во петок, 28.08.2020, во 10:00 часот.

Назив: Imunologija konsultacii
Лозинка: gkjg3xq

Од Катедра