Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Истражување на тема “Учење во услови на КОВИД -19”

Во тек е големо европско истражување на тема “Учење во услови на КОВИД -19”, кое треба да ја прикаже реалната слика за состојбата на студентите и условите во кои тие се наоѓаат. 

Институтот за семејни студии е партнер на Виенскиот Универзитет кој е носител на ова истражување, во кое учествуваат вкупно 40 земји. 

Ве замолувам да го попопните прашалникот на овој линк, со цел да се добие поголем примерок од нашата земја.

https://forms.gle/3r1i8JjrYyeqh4gu8