Menu Close

Известување за сите студенти

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно донесените одлуки на Владата на Република Северна Македонија наставата (теоретска и практична) на УКИМ – Фармацевтски факултет Скопје, се прекинува во наредните 14 дена почнувајќи од утре среда 11.3.2020 година.

Декан на УКИМ-Фармацевтски факултет
Проф. д-р Светлана Кулеванова