Menu Close

Месец: м.г

О Г Л А С За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје

О    Г    Л    А    С За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Фармацевтски факултет – Скопје распишува…

Соопштение за почеток на практичната натсава по Токсиколошки и форензични анализи

Се известуваат студентите дека практичната настава по Токсиколошки и форензични анализи ќе започне на 25.02.2020 (вторник) во 9 часот во предавална 1. Присуството е задолжително.…