Menu Close

Месец: м.г

Известување за настава по Лабораториски пресметки (студ. програма Лабораториско биоинжинертсво 19-20)

Наставата по делот Лабораториско сметање (предмет математика со лабораториски пресметки) ќе се одржи за двете групи заедно во следните термини: 18.12.2019 (среда), 14-17 часот, предавална…

Известување за термин за вежби по предметот Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 19-20)

Вежбите по предметот Неорганска хемија применета во фармација на ден 17.12.2019 (вторник) ќе се одржат со почеток во 10 часот, во предавална бр. 3 за…

Известувањето за предавања по предметот Хемија на физиолошки макро и микроелементи (студ. прог. Диететика и диетотерапија)

ИЗВЕСТУВАЊЕ Се известуваат студентите на студиската програма Диететика и диетотерапија дека присуството на предавањето по предметот Хемија на физиолошки макро и микроелементи во петок (13.12.2019)…

Соопштение за термин за вежби по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториско биоинжинерство 19-20)

Вежбите по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториско биоинжинерство 19-20) што не се одржаа на 9.12.2019 (неработен ден) ќе се одржат на 12.12.2019…

Соопштение за термин за предавања и вежби по предметот Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 19-20)

Предавањата по предметот Неорганска хемија применета во фармација на 10.12.2019 (вторник) ќе се одржат со почеток во 10 часот во предавална бр. 3. Вежбите по…

Известување за предавање и вежби по предметот Фармацевтска технолиогија напреден курс

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија напреден курс, на 23.12.2019 година преавањето ќе се одржи од 8:30-11:00 часот во предавална 1. Исто…