Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од првиот колоквиум по Аналитичка хемија одржан на 05.04.2019

На колоквиумот можат да се освојат најмногу 15 поени. Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 7,5 поени

Број на индекс Поени
 1. 4185 – 10
 2. 4192 – 7.8
 3. 4204 – 9.8
 4. 4186 – 9.7
 5. 4225 – 5.7
 6. 4195 – 14.3
 7. 3851 – 4.1
 8. 4187 – 9.5
 9. 4088 – 5.6
 10. 4230 – 13
 11. 4239 – 12.3
 12. 4121 – 5.9
 13. 4203 – 11
 14. 4160
 15. 3684
 16. 4117 – 8.3
 17. 4153 – 5.2
 18. 4181 – 6
 19. 4032
 20. 4162
 21. 4000 – 3.1
 22. 3743 – 7.5
 23. 3942 – 8
 24. 4218 – 8.5
 25. 4211 – 9.8
 26. 4118 – 5.3
 27. 3745
 28. 4201 – 8.5
 29. 4190 – 9.7
 30. 3933
 31. 4243 – 5.2
 32. 4108 – 7.1
 33. 4189 – 14
 34. 3808 – 10
 35. 3955 – 7
 36. 4208 – 11.8
 37. 4240 – 11.5
 38. 4017 – 7.5
 39. 4205 – 10.5
 40. 4169 – 10
 41. 3966 – 7.5
 42. 4191 – 11
 43. 4140 – 5.2
 44. 4234 – 12.8
 45. 4200 – 10.2
 46. 4246 – 5.5
 47. 4219 – 14.3
 48. 4115 – 6.9
 49. 4122 – 4.6
 50. 4199 – 6.6
 51. 4198 – 11.3
 52. 4212 – 13
 53. 3767 – 2.4
 54. 4178 – 7.8
 55. 4059 – 10.1
 56. 3772
 57. 4215 – 11.3
 58. 4182 – 9.5
 59. 4226 – 11
 60. 3939 – 7.5
 61. 4167 – 8
 62. 4210 – 10.5
 63. 3967 – 6.8
 64. 3867 – 5.9
 65. 4224 – 12.5
 66. 4287 – 13.3
 67. 4227 – 5.7
 68. 4229 – 11.6
 69. 4233 – 9.8
 70. 4063 – 7.8
 71. 4177 – 15
 72. 4193 – 11.5
 73. 3716 – 7
 74. 4216 – 12.5
 75. 4259 – 12.3
 76. 4056 – 2.4
 77. 4179 – 15
 78. 4228 – 11.5
 79. 4124 – 7.6
 80. 4280 – 7
 81. 4232 – 10.2
 82. 4202 – 15
 83. 4209 – 5.3
 84. 4161 – 2.3
 85. 4176 – 13
 86. 3788 – 9.8
 87. 4220 – 8.9
 88. 4097 – 10.2
 89. 4132 – 3.6
 90. 4123 – 3.1

Од катедрата
11.04.2019


Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest