Menu Close

Резултати за испитот по предметот Издавање на лекови и комуникација одржан на 05.02.2019 година

Резултати за испитот по предметот Издавање на лекови и комуникација одржан на 05.02.2019 година

3706 – 6 (шест)
3713 – 8 (осум)
3707 – 9 (девет)
3722 – 8 (осум) – да достави пријава за испит
3752 – 8 (осум) – да достави пријава за испит
3703 – 9 (девет) – да достави пријава за испит
3676 – 10 (десет)
3633 – 7 (седум)
3569 – 10 (десет)