Menu Close

Месец: м.г

Потпишан Меморандум за соработка со институција од Народна Република Кина

Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Фармацевтски факултет во Скопје и Шангајскиот Институт за Материја Медика Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје…