Menu Close

Месец: м.г

СЛОБОДНИ МЕСТА
за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
во академската 2022/2023 година, втор уписен рок

СЛОБОДНИ МЕСТАза запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,во академската 2022/2023 година,…