Menu Close

Месец: м.г

Годишна конференција – трет циклус доктроски студии на Фармацевтски факултет УКИМ

ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА Факултет/институт: Фармацевтски факултет Студиска програма: Трет циклус докторски студии од научноистражувачко поле фармација Научно подрачје на студиската програма: фармација Семестар…