Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за прв академски час за студентите запишани во прв семестар во учебната 2022-2023 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Магистер по фармација на Фармацевтски факултет ќе се одржи на 3.10.2022 година (понеделник) во 10:00 часот во предавална 3.

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Лабораториско биоинжинерство на Фармацевтски факултет ќе се одржи на 3.10.2022 година (понеделник) во 12:00 часот во предавална 2.

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Диететика и диетотерапија на Фармацевтски факултет ќе се одржи на 3.10.2022 година (понеделник) во 13:00 часот во предавална 1.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Фармацевтски факултет