Menu Close

Известување за оцени од Институт за применета биохемија

Се известуваат студентите да достават индекси за оцени по Храна и исхрана, Токсикологија, Хигиена, Лек-храна интеракции, Труење – дијагноза и третман, Прехранбени производи, Хемија на храна 1, Вовед во исхрана, Токсиколошки форензични анализи, Моделирање и оптимизирање во нутриционизам и диететика, Принципи на нутриционизам, Основи на диетотерапија, Контрола на квалитет на вода, Додатоци на исхраната и пробиотици и стартер култури во соодветно означените кутии пред лаб. 10 најдоцна до 28.09.2009 (среда) до 10 часот.

Студентите да означат за кој предмет земаат оцена!

Од Институтот