Menu Close

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ – ВТОР УПИСЕН РОК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ –

ПРВ УПИСЕН РОК

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА

Реден бр.Број на електронска пријаваВкупно
110195789,688
210216987,199
310212774,958
410233773,813

Конкурсна комисија

Скопје, 2022