Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

ЛИНКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ – КАТЕДРА ФАРМАКОГНОЗИЈА

Пријавувањето трае до 25.08.2022 до 15:00 часот

1. Магистер по фармација

Линк за пријавување на практичен испит по Основи на фармацевтска биологија

https://forms.gle/T3t1o8bwzD1fSspJ7

Линк за пријавување на практичен испит по Фитохемија

https://forms.gle/jNyvthkgaiG73yCz6

Линк за пријавување на практичен испит по Фармацевтска ботаника

https://forms.gle/zMtXBbzwGoEo1wg79

Линк за пријавување на практичен испит по Фармакогнозија

https://forms.gle/F4tcbki1QwXPdVdY7

2. Лабораториски биоинжинер

Линк за пријавување на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија

https://forms.gle/3UJ8tRVEvmxeygYE8