Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Нова акредитирана програма за академски специјалистички студии по Индустриска фармација

Почитувани

Конкурсот за упис на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2022/2023 год. е достапен на следниот линк:

Конкурс 2022-2023 година

Истовремено Ве информираме дека на Фармацевтскиот факултет, УКИМ е отворена нова акредитирана програма за академски специјалистички студии по Индустриска фармација! Повеќе информации за програмата можете да добиете на studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk или на kago@ff.ukim.edu.mk.

Фармацевтски факултет УКИМ