Menu Close

Ден: д.м.г

Пакет информации за упис на нови студенти на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Фармацевтски факултет во Скопје за академската 2022/2023 година

Сите кандидати кои се имаат пријавено за упис во прва година, потребно е да ги прикачат потребните документи на системот upisi.ukim.mk и истите да ги…