Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Принципи на нутриционизам (јуни 2022)

ИндексПоени
5445
5642,5
6141,5
5541,5
5941
6036,5
3531
7127
1423,5
4511

Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 поени.

Се известуваат студентите кои го положиле испитот да достават индекси и пополнети пријави на Катедрата на 14.07.2022 (четврток) до 10 часот.

Од Катедрата