Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за испит по предметот Токсикологија на храна

Се известуваат студентите дека испитот по предметот Токсикологија на храна ќе се одржи на 15.07.2022 (петок) со почеток во 10 часот во амфитеатар 2. Студентите задолжително да достават индекси и пријави.

Од катедрата.