Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по КЖЕМ одржан во јунска испитна сесија 2022

Име и презимеиндекстеоријапрактиченвкупно п.оценка
Фатиме Касами199325677
Стефан Столески39927,5положен62,56
Михаела Осман-Николова36112,5положен//
Кристина Видинска2285,52,5//
Марија Јанкоска359306,572,57
Сара Мегдиу353325,573,57
Марија Димитрова367295,5727
Фатиме Ајдини220/5//
Садет Бафќари240/5//

Индексите за оценки да се достават на 8.7.2022.

Од Катедра