Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Основи на имунологија

Име и презиме поени
Адријана Велковска 9.5
Теодора Цветковиќ 9
Тамара Анѓелкоска 9
Ивана Наумоска 9
Андреј Талески 4358 9
Анес Хаџибулиќ 8.5
Ангела Зографска 8.5
Стефанија Зарева 8.5
Нада Бакаловска 8
Лина Стојанов 8
Викторија Неделковска 7
Пнар Снопче 6
Тамара Славковска 5.5
Fatima Sali 3.5
Анастазија Ценова 3

Од катедра