Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за потписи и оцени по предметите Испитување и контрола на вода (ЛБ) и Вода и нејзин квалитет (ДД)

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Хигиена да ги достават индексите со уредно пополнети пријави најдоцна до 20.06.2022 (понеделник) до 9 часот во соодветно обележаната кутија пре лаб. Бр. 10.

Од Катедра