Menu Close

Месец: м.г

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023…

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_II_ciklus_2022-23.pdf Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Соопштение за потписи и оцени по предметите Испитување и контрола на генетски модифицирана храна

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Хигиена да ги достават индексите со уредно пополнети пријави најдоцна до 20.06.2022 (понеделник) до 9 часот во соодветно…

Соопштение за потписи и оцени по предметите Испитување и контрола на вода (ЛБ) и Вода и нејзин квалитет (ДД)

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Хигиена да ги достават индексите со уредно пополнети пријави најдоцна до 20.06.2022 (понеделник) до 9 часот во соодветно…

Соопштение за потписи и оцени по предметите Додатоци на исхрана и Пробиотици и стартер култури

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Хигиена да ги достават индексите со уредно пополнети пријави најдоцна до 20.06.2022 (понеделник) до 9 часот во соодветно…