Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Професионална пракса во Johnson Matthey

Студентите од студиска програма Лабораториско биоинженерство од 4ти и 6ти семестар, можат да се пријават на огласот во рамките на предметот Професионална пракса.

Линк од документот.

Рок на пријавување: 26.05.2022 година.