Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Одбележувањето на 73-годишнината од основањето на Универзитетот и на „24 Мај“ – Денот на светите Кирил и Методиј – патрониот ден на Универзитетот

Одбележувањето на 73-годишнината од основањето на Универзитетот и на „24 Мај“ – Денот на светите Кирил и Методиј – патрониот ден на Универзитетот

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје