Menu Close

Информации за НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ финансиран од интегративните средства на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – 2021 година

Информации за НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ финансиран од интегративните средства на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – 2021 година

Линк од Универзитет „Св Кирил и Методиј“ за финансирани проекти.

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св Кирил и Методиј“