Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Линкови за практични испити – Катедра Фармакогнозија

ЛИНКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ – КАТЕДРА ФАРМАКОГНОЗИЈА

Пријавувањето трае до 20.05.2022 до 15:00 часот

1. Магистер по фармација

Линк за пријавување на практичен испит по Основи на фармацевтска биологија

https://forms.gle/5f9VPTe19Wb1SZyC7

Линк за пријавување на практичен испит по Фитохемија

https://forms.gle/XESBzTbnAgE7mRvdA

Линк за пријавување на практичен испит по Фармацевтска ботаника

https://forms.gle/BeFn1Qofer6Jh7ur9

Линк за пријавување на практичен испит по Фармакогнозија

https://forms.gle/xfrae36ny1MdqRj97

2. Лабораториски биоинжинер

Линк за пријавување на практичен испит по предметот Општа биологија

https://forms.gle/EdPcrvZ2LiriZc5u8

Од Катедра