Menu Close

Месец: м.г

Одбележувањето на 73-годишнината од основањето на Универзитетот и на „24 Мај“ – Денот на светите Кирил и Методиј – патрониот ден на Универзитетот

Одбележувањето на 73-годишнината од основањето на Универзитетот и на „24 Мај“ – Денот на светите Кирил и Методиј – патрониот ден на Универзитетот Фармацевтски факултет…

Информации за НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ финансиран од интегративните средства на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – 2021 година

Информации за НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ финансиран од интегративните средства на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ – 2021 година Линк од Универзитет „Св Кирил и Методиј“ за…

Годишна конференција – трет циклус доктроски студии на Фармацевтски факултет УКИМ

ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА Факултет: Фармацевтски факултет во Скопје Студиска програма: Докторски студии од подрачјето медицински науки и здравство, поле фармација Научно подрачје на…