Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Марина Нешевска

С О О П Ш Т Е Н И Е

Марина Нешевска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Постмаркетиншко следење и фармаковигиланца на вакцините за Covid-19″.

Одбраната ќе се одржи на ден 15.03.2022 година во 12 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје