Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот ФИТОХЕМИЈА

Име и презиме Оцена
1.       Теодора Трајкоска 4131 9
2.       Матеја Стојчева 4297 9
3.       Ана Мајнова 4225 7
4.       Верица Калајџиева 3684 8
5.       Викторија Ристеска 4333 6
6.       Драгана Нешковиќ 4279 6
7.       Марина Богдановиќ 3900 6
8.       Јована Михаиловска 4392 8
9.       Стефани Петковска 3885 6
10.   Мартина Шурбаноска 4198 6
11.   Ива Цекова 4293 7
12.   Христина Милеусниќ 4329 6
13.   Косара Лутовска 4300 7
14.   Бојана Кипријановска 4330 6
15.   Христина Иванова 4337 7
16.   Михаела Довичинска 4182 8
17.   Ивана Кочовска 4303 8
18.   Искра Стојаноска 4138 6
20.   Стефан Стојаноски 4352 6
21.   Кристина Митреска 4310 6
22.   Дамјан Димковски 4290 6
23.   Христина Спасовска 4316 6
24.   Мартин Јовановски 4122 6
25.   Глигор Белевски 4181 6
26.   Марија Аросова 4395 6
27.   Ајше Мурат 4125 6
28.   Тамара Танчева 4236 6

Од Катедра