Menu Close

Резултати од испит – Природни суровини со кофеин

Резултати од испит по предметот Природни суровини со кофеин  (Диететика и диетотерапија)

Дата на полагање: 15.02.2022

Индекс Оценка
13 7
14 8
28 7
30 10
31 8
32 8
33 7
35 8
36 9
37 9
38 8
41 8
44 7
47 9
48 9
49 10
50 9
51 8
52 9

Од Катедра