Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА 02.02.2022

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА 02.02.2022

Индекс бр. Бодови Оцена
4350 86,75 9
4293 84,50 9
4290 86,95 9
4289 91,90 9
4291 88,30 9
3506 79,00 8
4329 80,60 8
4328 83,50 8
4352 75,75 8
4301 80,50 8
4319 76,25 8
4336 79,45 8
4294 76,00 8
4303 76,50 8
4332 80,00 8
4313 73,25 7
4246 68,10 7
4391 72,60 7
4201 74,85 7
3585 70,75 7
3252 69,25 7
4299 73,75 7
4316 75,00 7
4317 72,50 7
4337 74,25 7
4302 69,50 7
4125 66,00 6
3508 / 5
4393 / 5
4338 / 5
3401 / 5
4323 / 5
3988 / 5
3924 / 5
4059 / 5
3579 / 5
4312 / 5
4390 / 5
4357 / 5
3750 / 5
4130 / 5
4124 / 5
4127 / 5
4215 / 5

Увид на тестовите ќе се одржи во понеделник (21.02.2022) во 13 ч.

ОД КАТЕДРА