Menu Close

Резултати од испитот по предметот КЖЕМ одржан на 14.02.2022

ИндексТеоретски испит Практичен испит
35136.5/
35441/
357/5
2289.52.5
345257
19918/
370/6
ДП/6.5
37500
39916.5/

Од Катедра