Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини

Резултати од испит по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини

Дата на полагање: 15.02.2022

Индекс Оцена
263/17 5
313 5
315 6
324 7
322 7
399 8
292 8
310 9

Од Катедра