Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (28.01.2022)

Полагање со идентификување на 10 хербариумски примероци
ИндексВкупно (3.5-7.5)
42952.25
43913.50
43233.75
43505.75
43326.00
43050.25
39612.35
41322.00
40441.20
43124.65
43870.95
43762.50
34016.15
41551.50
42935.50
42944.50
43296.60
43934.70
43196.25
43683.00
41923.50
43953.00
37622.00
40865.75
43525.10
39884.25
35854.25
31080.50
37591.70
43283.50
43001.95
43441.65
Полагање со идентификување на 10 слики во тест
ИндексВкупно
42042.45
41880.50
42140.75
42465.20
42172.25
42016.50
37504.30

Од Катедра