Menu Close

Известување за професионална пракса во учебната 2021-2022 година

Фармацевтски факултет-Скопје во претстојниот летен семестар 2022 година ќе ја реализира професионалната практика за студентите во 10-тиот семестар од студиите.

Доколку сте заинтересирани вашата аптека/и да учестува во изведување на практиката, ве молам доставете ги следните податоци пополнети во образец ПП:

  1. Име на аптека, Град (општина) и Име и презиме на стручњак од практика.

ЛИНК ОД ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА АПТЕКА ЗА ПРАКСА

Напомена: потребни условите кои треба да се задоволат за изведување на праксата:

  1. Аптеката треба да има договор со ФЗО и
  2. Стручњакот од практика во аптекaта треба да има работен стаж од најмалку 10 години

Барањето да се достави на мејл адресата profesionalnapraksa@ff.ukim.edu.mk

Фармацевтски факултет