Menu Close

Ден: д.м.г

Известување за професионална пракса во учебната 2021-2022 година

Фармацевтски факултет-Скопје во претстојниот летен семестар 2022 година ќе ја реализира професионалната практика за студентите во 10-тиот семестар од студиите. Доколку сте заинтересирани вашата аптека/и…