Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Прелиминарна листа на кандидати за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година